ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

youth workers

Το έργο "Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability" (WAYWARD) είναι ένα έργο ανάπτυξης ικανοτήτων για τη νεολαία στο οποίο συμμετέχουν 7 οργανώσεις-εταίροι από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και το Μεξικό με πρωταρχικό στόχο την ενδυνάμωση της προσωπικής ανάπτυξης, την υπέρβαση των στερεοτύπων και την κοινωνική ένταξη των νέων (ηλικίας 18-25 ετών) με νοητική αναπηρία στις χώρες-εταίρους μέσω της ενδυνάμωσης των λειτουργών νεολαίας και των ΜΚΟ όσον αφορά την κατανόηση και το σύνολο των μεθοδολογικών εργαλείων που βασίζονται στη μεθοδολογία ETS (Education Through Sport). Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Το ETS συνδυάζοντας σε μια θετική συνέργεια τις δυνατότητες ενσωμάτωσης του ETS και του αθλητισμού παρέχει στους ερασιτεχνικούς οργανισμούς ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση των κινήτρων των νέων ατόμων με αναπηρία για συμμετοχή στην κοινωνία, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα φαινόμενα κοινωνικού στιγματισμού μέσω θετικής ευαισθητοποίησης και παρέχοντας στους νέους που αντιμετωπίζουν ψυχική αναπηρία εφόδια δεξιοτήτων για την επιτυχή ένταξη σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνίας και, με προοπτική, της αγοράς εργασίας.

Το έργο προωθεί την κοινωνική ένταξη των νέων που πάσχουν από νοητική αναπηρία, βραχυπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συσπείρωσης που ενυπάρχουν στον αθλητισμό. Λόγω αυτής της προσέγγισης, το έργο είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία..

Αποτελέσματα WAYWARD:

1) Πρόγραμμα κατάρτισης που δίνει τη δυνατότητα στους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας να ενισχύσουν τα κίνητρα, τις δεξιότητες και το δυναμικό κοινωνικής ένταξης σε επίπεδο νέων με νοητική αναπηρία μέσω του ETS.

2) Εγχειρίδιο, το οποίο θα χρησιμεύσει ως υποστηρικτικό υλικό για τις οργανώσεις νεολαίας και τους φορείς στην εργασία τους με τον εξειδικευμένο στόχο των νέων με νοητική αναπηρία.

3) Πολύγλωσση διαδικτυακή πλατφόρμα με την οποία θα παρέχεται προβολή των δραστηριοτήτων/υλικών του έργου, ευκαιρίες ηλεκτρονικής μάθησης σε εξωτερικούς φορείς μέσω διαδικτυακών εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και γνωστοποίηση μελλοντικών δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσουν οι εταίροι του έργου σε διεθνείς και τοπικές εκδηλώσεις.