LOGO BENEFICIARIES RIGHT EN

“Hỗ trợ/ Tập huấn cán bộ làm việc với thanh niên làm việc với các nhóm khuyết tật” (WAYWARD) là một dự án Nâng cao Năng lực Giới Trẻ được sự tham gia của bảy nước thành viên đến từ các quốc gia Hy Lạp, Ý, Bun-ga-ri, Việt Nam và Mexico với mục tiêu chung nhằm nâng cao sự phát triển cá nhân giúp vượt qua các định kiến và thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật dạng tâm thần, đặc biệt là người trẻ (từ độ tuổi 18-25) từ những nước thành viên thông qua việc nâng cao kĩ năng cho các bạn tình nguyện viên trẻ và các tổ chức phi chính phủ hiểu thêm và áp dụng phương pháp giáo dục EST (Giáo dục thông qua Thể thao) một cách hiệu quả. ETS kết hợp một cách tổng hợp tích cực, tiềm năng bao trùm của ETS và Thể thao, cung cấp cho các tổ chức cơ sở một công cụ mạnh mẽ để nâng cao động lực tham gia xã hội của người khuyết tật trẻ tuổi, đồng thời chống lại các hiện tượng kỳ thị xã hội thông qua nhận thức tích cực và cung cấp cho những người trẻ đang đối mặt với khuyết tật dạng tâm thần với ba lô kỹ năng xuyên suốt để hội nhập thành công trong tất cả các lĩnh vực giáo dục, xã hội, thị trường lao động.

Hy Lạp

Nước Ý

Bungari

MVIAC WAYWARD

Mexico

Vietnam

WAYWARD Love and Care

Ireland

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu đối với việc sản xuất ấn phẩm này không cấu thành sự chứng thực nội dung, nội dung chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất kỳ thông tin nào trong đó.