VỀ DỰ ÁN

youth workers

“Hỗ trợ/ Tập huấn cán bộ làm việc với thanh niên làm việc với các nhóm khuyết tật” (WAYWARD) là một dự án Nâng cao Năng lực Giới Trẻ được sự tham gia của bảy nước thành viên đến từ các quốc gia Hy Lạp, Ý, Bun-ga-ri, Việt Nam và Mexico với mục tiêu chung nhằm nâng cao sự phát triển cá nhân giúp vượt qua các định kiến và thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật dạng tâm thần, đặc biệt là người trẻ (từ độ tuổi 18-25) từ những nước thành viên thông qua việc nâng cao kĩ năng cho các bạn tình nguyện viên trẻ và các tổ chức phi chính phủ hiểu thêm và áp dụng phương pháp giáo dục EST (Giáo dục thông qua Thể thao) một cách hiệu quả.

ETS kết hợp một cách tổng hợp tích cực, tiềm năng bao trùm của ETS và Thể thao, cung cấp cho các tổ chức cơ sở một công cụ mạnh mẽ để nâng cao động lực tham gia xã hội của người khuyết tật trẻ tuổi, đồng thời chống lại các hiện tượng kỳ thị xã hội thông qua nhận thức tích cực và cung cấp cho những người trẻ đang đối mặt với khuyết tật dạng tâm thần với ba lô kỹ năng xuyên suốt để hội nhập thành công trong tất cả các lĩnh vực giáo dục, xã hội, thị trường lao động.

Dự án thúc đẩy hòa nhập xã hội cho những thanh thiếu niên bị thiểu năng trí tuệ, trong ngắn và dài hạn, bằng cách tận dụng tiềm năng của giáo dục và sự kết hợp các yếu tố xã hội vốn có trong thể thao. Nhờ vào sự tập trung này mà dự án phù hợp với Chiến lược về Người khuyết tật của Châu Âu

Kết quả của WAYWARD:

1) Mô hình đào tạo cho phép các nhà điều hành hoạt động trong lĩnh vực thanh thiếu niên thúc đẩy động lực, kỹ năng và tiềm năng hòa nhập xã hội ở cấp độ thanh niên khuyết tật tâm thần thông qua ETS.

2) Sổ tay hướng dẫn sẽ đóng vai trò như một tài liệu hỗ trợ cho nhà điều hành và các tổ chức thanh niên trong công việc với đối tượng thích hợp là thanh niên khuyết tật tâm thần.

3) Platform đa ngôn ngữ thể hiện hình ảnh của các hoạt động dự án/tư liệu, cơ hội học trên mạng cho những thành viên ngoài dự án thông qua các mô hình giáo dục online cũng như chia sẻ các hoạt động trong nước và quốc tế mà các quốc gia đối tác sẽ thực hiện trong tương lai.