TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Tập huấn online tháng 10/2022

Tập huấn Online 

Ngày: 2-3-9-10/10/2022

Thành viên tham gia: mỗi tổ chức đối tác có 5 người làm việc với thanh niên trong độ tuổi từ 18 trở lên

Phương pháp giáo dục: không chính quy và ETS

Chương trình:

- Các hoạt động Phá băng và Teambuilding để tạo cơ sở cho quá trình học tập.

- Giới thiệu các thành viên tham gia về những thách thức của thanh niên khuyết tật tâm thần ở các nước đối tác và ở cấp độ toàn cầu.

- Giới thiệu với các thành viên về vai trò của Thể thao trong việc thúc đẩy hòa nhập xã hội và phát triển bản thân của những người trẻ khuyết tật về tâm thần.

- Giới thiệu lý thuyết cho các thành viên về phương pháp ETS, những điểm khác biệt và tương đồng của ETS với Giáo dục Thể thao và Không chính quy.

- Trình bày những việc làm tốt trong việc thúc đẩy hòa nhập xã hội của thanh niên khuyết tật tâm thần thông qua ETS.

- Xác định các lỗ hổng trong nguồn cung nhân lực.

- Phân tích SWOT và xác định các yếu tố nổi bật của phương pháp tiếp cận ETS tích cực.

- Buổi học lý thuyết và mô phỏng vai trò của Giảng viên trong các chương trình ETS liên quan đến thanh niên khuyết tật tâm thần.

- Hội thảo ETS về khuyết tật.

- Tạo ra các công cụ ETS để thực hiện trong các giai đoạn làm việc tại địa phương.

- Giai đoạn lập kế hoạch công việc tại địa phương

Báo cáo

Khóa tập huấn diễn ra trực tuyến (online) vào 2 cuối tuần (2,3,9,10/10/2021) từ 3.00-6.30pm. Ngày và thời gian được quyết định dựa vào thời gian mà các thành viên tham gia có thể thu xếp cũng như cân nhắc độ chênh lệch thời gian giữa Mehico và Việt Nam.

Tổng số có 35 thành viên từ các đối tác tham gia đến từ nhóm NFE và các nhóm khác.

Khóa tập huấn đã được dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam. Tuy nhiên do tình hình covid-19 nên các đối tác đã quyết định tổ chức online. Sự thay đổi này đòi hỏi chúng tôi phải thay đổi hình thức đào tạo sang online và đảm bảo chủ đề là Giáo dục Thông qua Thể thao (ETS). 

Hội thảo Wayward tại Mehico

Hội thảo tại Mexico (Acapulco de Juarez)

Ngày: 16-20/5/2022

Thành viên tham gia: những người đã tham gia khóa đào tạo trước đó của dự án (mỗi tổ chức đối tác có 5 người làm việc với thanh niên trong độ tuổi từ 18 trở lên)

Chương trình:

- Phần trình bày của các thành viên: Giới thiệu các hoạt động và kết quả đạt được trong các giai đoạn làm việc tại địa phương

- Phân tích mức độ thành công, điểm chưa hiệu quả, điểm tương đồng và khác biệt giữa các kết quả đạt được ở các nước đối tác.

- Trình bày về đóng góp của các nhóm quốc gia cho Sổ tay hướng dẫn và phân tích.

- Kết hợp với bối cảnh địa lý để đưa ra: Hướng dẫn về khả năng áp dụng chung của phương pháp sử dụng sách chỉ dẫn.

- Buổi học lý thuyết: Học kỹ thuật số và thiết kế web (Kiến thức cơ bản)

- Thảo luận nhóm: bản hướng dẫn

- Tạo sổ tay hướng dẫn sơ lược

- Thảo luận nhóm: Nền tảng web 

 

Các Workshops


Local Workshops Implemented  in Greece


Các Workshops trong nước tại Ý


Các Workshops trong nước tại Bulgary


Các Workshops trong nước tại Mehico

 

 

Các Workshops trong nước tại Ailen

 

 

Các Workshops trong nước tại Việt Nam

Bản tin