ĐỐI TÁC

AETOI

AETOI Thessalonikis - Các mục tiêu chính của AETOI Thessalonikis (AETOI) là hỗ trợ người khuyết tật. Tổ chức của chúng tôi làm việc trực tiếp với khoảng 80 trẻ em và người lớn khuyết tật, cùng hướng đến mục tiêu chung là tham gia và hoà nhập cộng đồng. Đội ngũ nhân viên chính trong tổ chức là các huấn luyện viên thể chất, chúng tôi còn hợp tác thêm với các nhà tâm lý học, nhân viên xã hội, nhà giáo dục, v.v. Bên cạnh ban quản lý, nhiều người đang làm việc một cách tình nguyện. Nhân viên của tổ chức có mục tiêu là học hỏi thêm các kỹ thuật giáo dục không chính thức và không chính quy và cải thiện các kỹ thuật của họ để thúc đẩy hoạt động tình nguyện và hỗ trợ hòa nhập xã hội.

http://www.aetoithessalonikis.gr/

 
WAYWARD MNVGO

Mine Vaganti NGO - Tổ chức phi chính phủ Mine Vaganti là một tổ chức phi lợi nhuận ra đời tại Sardinia vào năm 2009. MVNGO có 4 văn phòng tại Sassari, Uri, Olbia và Tempio Pausania bao phủ toàn bộ phía Bắc của Sardinia cùng với các chi nhánh khác ở phần còn lại của Ý. Sứ mệnh: MVNGO thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và hòa nhập xã hội thông qua Thể thao và việc bảo vệ môi trường sử dụng Giáo dục không chính quy. MVNGO là một phần của 3 mạng lưới quốc tế như YEE, ISCA và MV International. Dịch vụ: MVNGO là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo giáo dục ở cấp địa phương và châu Âu, có vai trò tư vấn cho các cơ quan nhà nước và tư nhân nhằm thúc đẩy và phát triển các dự án châu Âu và xuyên lục địa. 

https://minevaganti.org/

 
WAYWARD Bulgarian sports

Bulgarian Sports Development Association - Hiệp hội Phát triển Thể thao Bulgaria được thành lập vào năm 2010, là một tổ chức công ích phi lợi nhuận cống hiến cho sự phát triển và cải thiện văn hóa thể thao ở Bulgaria! Đội ngũ chúng tôi có được sự thúc đẩy, sáng tạo và đầy tinh thần đổi mới hoạt động vì sự phát triển và mong muộn nâng cao văn hóa thể thao ở Bulgaria. Các thành viên BSDA tham gia tự nguyện, hiệp hội bao gồm cả tư cách cá nhân và tư cách pháp nhân, những người sẵn sàng giúp đỡ bằng thời gian, ý tưởng hoặc hỗ trợ tài chính cho sự phát triển thể thao. Chúng tôi cũng tổ chức các sự kiện trong các lĩnh vực khác nhau: khởi nghiệp, quyền công dân và xã hội năng động. Đội ngũ của tổ chức bao gồm các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau như: thể thao, truyền thông, du lịch và khách sạn, giáo dục, tiếp thị và các lĩnh vực khác.

https://en.bulsport.bg/

 
WAYWARD Love and Care

Love and Care for People - "LCP" là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận có trụ sở đăng ký tại Ireland. LCP là một dịch vụ tích hợp và toàn diện, cung cấp một môi trường an toàn và khích lệ, nơi phụ nữ và thanh niên, đặc biệt là những người sống trong khó khăn, bị xã hội xa lánh, nạn nhân của lạm dụng và những người có ít cơ hội hơn có thể trải nghiệm niềm vui, tiếng cười và sự an toàn, những điều lẽ ra phải có trong cuộc sống hằng ngày. LCP cung cấp các công cụ để tự lực cánh sinh, cơ hội để vươn lên và các nguồn lực để phát triển toàn bộ tiềm năng con người, xây dựng lại cuộc sống, nâng cao điều kiện kinh tế và tạo ra tương lai của mỗi người.

https://loveandcareforpeople.eu/news/view/21

 
CSDS WAYWARD

Center for Sustainable Development Studies - CSDS được thành lập vào năm 2009 với tư cách là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận địa phương đã được đăng ký hợp pháp. Trung bình có đến 20 nhân viên đang làm việc tại tổ chức. CSDS hướng tới mục tiêu thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua nâng cao năng lực con người và tổ chức giải quyết các thách thức về phát triển ở Việt Nam.

Chúng tôi sử dụng giáo dục và đào tạo làm phương tiện chính để trao quyền cho các cá nhân và tổ chức theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi cũng tập trung vào hoạt động tình nguyện, đặc biệt là hoạt động tình nguyện của thanh niên, vì nó cung cấp điều kiện học tập đi đôi với thực hành, đồng thời thanh niên cũng là nguồn lực để thực hiện các chương trình và dự án của tổ chức.

CSDS có chương trình trao đổi toàn cầu mạnh mẽ với hơn 400 tình nguyện viên quốc tế tham gia các dự án lớn tại Việt Nam hàng năm.

https://www.facebook.com/CSDS.VN/

MVIAC WAYWARD

The Mexican Association of International Volunteers A.C. - Hiệp hội Tình nguyện viên Quốc tế Mexico AC ra đời vào ngày 5 tháng 12 năm 2014, được khởi xướng bởi các tình nguyện viên Mexico và các chuyên gia, những người muốn tham gia vào quá trình cải cách đất nước thông qua việc tích hợp Tình nguyện viên Quốc tế trong các dự án do các hiệp hội dân sự, hội đồng thành phố tổ chức tại Mexico, các cộng đồng và các nhóm có tổ chức, cũng như việc cử người Mexico tham gia các dự án ở nước ngoài với mong muốn kinh nghiệm này sẽ giúp những người trẻ khi trở về tham gia tích cực hơn vào công việc của cộng đồng.

AMVIAC đã thực hiện các hoạt động như chiến dịch vận động theo chủ đề, các workcamp quốc tế, các cuộc họp đối tác, quảng bá cho tình nguyện quốc tế tại các trường đại học nhằm mang lại lợi ích cho thanh niên và cộng đồng địa phương. Tổ chức cũng tạo điều kiện cho các bạn tham gia các hoạt động tình nguyện quốc tế, đặc biệt là các bạn có ít cơ hội hơn các bạn khác