ЗА ПРОЕКТА

youth workers

“Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability” (WAYWARD) е проект за изграждане на капацитет в сферата на младежта, включващ 7 партньорски организации от Гърция, Ирландия, Италия, България, Виетнам, Мексико и Филипините с всеобхватна насоченост към овластяване на личностното развитие, преодоляване на стереотипите и социалното включване на млади хора (на възраст 18-25 години) с интелектуални затруднения в партньорските страни чрез овластяване на младежки работници и НПО по отношение на разбиране и методологичен набор от инструменти, основан на методологията на ОЧС (Обучение чрез спорт).

Методологията Обучение чрез спорт /ОЧС/, комбинирайки в положителна синергия, приобщаващия потенциал на ОЧС и спорта, предоставя на местните организации мощен инструмент за повишаване на мотивацията на младите хора с интелектуални затруднения за участие в обществото, като в същото време противодейства на явленията на социалната стигма чрез положителна информираност и предоставя на младите хора, изправени пред интелектуални затруднения, набор от умения за успешна интеграция във всички сфери на образованието, обществото и в перспектива, на пазара на труда.

Проектът насърчава социалното включване на млади хора с интелектуални затруднения, от краткосрочен към дългосрочен план, чрез капитализиране на потенциала на образователната употреба на спорта за социално приобщаване. Въз основа на този фокус проектът е в съответствие с Европейската стратегия за хората с увреждания.

WAYWARD резултати

1) Разработване на формат за обучение, който дава възможност на операторите, работещи в областта на младежта, да насърчават мотивацията, уменията и потенциала за социално включване на нивото на младите хора с интелектуални затруднения чрез ОЧС;

2) Изготвяне на наръчник, който ще служи като материал за младежките организации и оператори в работата им с младежи с интелектуални затруднения;

3) Създаване на многоезична уеб платформа, чрез която да се осигури видимост на проектните дейности/материали, възможности за електронно обучение на външни оператори с помощта на онлайн образователни модули, както и да се разкрият бъдещи дейности, които да бъдат изпълнявани от партньорите на проекта на международни и местни събития.