ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

AETOI

ΑΕΤΟΙ Θεσσαλονίκης – Ο κύριος στόχος των Αετών Θεσσαλονίκης (ΑΕΤΟΙ) είναι η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία. Ο οργανισμός συνεργάζεται άμεσα με περίπου 80 παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, με κοινό στόχο της κοινωνικής συμμετοχής και ένταξης. Το κύριο προσωπικό του οργανισμού είναι γυμναστές και συνεργάζεται με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς κ.λπ. Εκτός από το διοικητικό συμβούλιο, αρκετοί άνθρωποι προσφέρουν την εθελοντική τους εργασία. Στόχος για το προσωπικό είναι η περαιτέρω εκμάθηση τεχνικών άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης και η βελτίωση των τεχνικών τους για την προώθηση του εθελοντισμού και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης.

http://www.aetoithessalonikis.gr/

 
WAYWARD MNVGO

Mine Vaganti NGO - Η Mine Vaganti NGO είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που γεννήθηκε στη Σαρδηνία το 2009. Η MVNGO έχει 4 γραφεία στο Sassari, Uri, Olbia και Tempio Pausania που καλύπτουν όλη τη βόρεια Σαρδηνία με άλλα παραρτήματα στην υπόλοιπη Ιταλία. Αποστολή: Η MVNGO προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού και την προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τη μη τυπική εκπαίδευση. Η MVNGO είναι μέλος 3 διεθνών δικτύων, όπως το YEE, το ISCA και το MV International. Υπηρεσίες: Η MVNGO είναι πάροχος εκπαιδευτικής κατάρτισης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ρόλο συμβούλου για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να προωθήσει και να αναπτύξει ευρωπαϊκά και διηπειρωτικά έργα. 

https://minevaganti.org/

 
WAYWARD Bulgarian sports

Bulgarian Sports Development Association – Η Bulgarian Sports Development Association ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός κοινωφελής οργανισμός αφιερωμένος στην ανάπτυξη του βουλγαρικού αθλητισμού και τη βελτίωση της αθλητικής κουλτούρας στη Βουλγαρία! Η ομάδα μας έχει κίνητρο, είναι δημιουργική και με καινοτόμο πνεύμα και εργάζεται για την ανάπτυξη του βουλγαρικού αθλητισμού και τη βελτίωση της αθλητικής κουλτούρας στη Βουλγαρία με επιθυμία και κίνητρο. Τα μέλη του BSDA είναι εθελοντές και στον σύλλογο συμμετέχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που είναι πρόθυμα να βοηθήσουν την ανάπτυξη του αθλητισμού με χρόνο, ιδέες, προσπάθεια ή οικονομική υποστήριξη. Διοργανώνουμε επίσης διάφορες εκδηλώσεις στους τομείς: επιχειρηματικότητα, ιθαγένεια και ενεργός κοινωνία. Η ομάδα του οργανισμού αποτελείται από επαγγελματίες από διάφορους τομείς όπως: αθλητικοί εμπειρογνώμονες, ειδικοί των μέσων ενημέρωσης, τουρισμός και φιλοξενία, εκπαίδευση, μάρκετινγκ και άλλοι.

https://en.bulsport.bg/

 
WAYWARD Love and Care

Love and Care for People – Ο LCP είναι ένας μη κερδοσκοπικός εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός με έδρα την Ιρλανδία. Ο LCP είναι μια ολοκληρωμένη και ολιστική υπηρεσία που παρέχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου οι γυναίκες και οι νέοι, ιδίως εκείνοι που ζουν σε δύσκολες συνθήκες, κοινωνικά αποκλεισμένοι, θύματα κακοποίησης και όσοι έχουν λιγότερες ευκαιρίες, μπορούν να βιώσουν τη χαρά, το γέλιο και την ασφάλεια που θα έπρεπε να είναι μέρος της καθημερινής ζωής. Ο LCP παρέχει εργαλεία για αυτοεξυπηρέτηση, ευκαιρίες για διάκριση και πόρους για να αναπτύξει κανείς το πλήρες δυναμικό του, να ξαναχτίσει τη ζωή του, να βελτιώσει τις οικονομικές συνθήκες και να δημιουργήσει το δικό του μέλλον.

https://loveandcareforpeople.eu/news/view/21

 
CSDS WAYWARD

Center for Sustainable Development Studies - Ο CSDS ιδρύθηκε το 2009 ως νόμιμα εγγεγραμμένος τοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο μέσος όρος απασχόλησης στον οργανισμό φτάνει τα 20 άτομα. Στόχος του CSDS είναι η προώθηση της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ανάπτυξης της ικανότητας των ανθρώπων και των οργανώσεων να αντιμετωπίζουν τις αναπτυξιακές προκλήσεις στο Βιετνάμ.

Χρησιμοποιούμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ως το πρωταρχικό μέσο για την ενδυνάμωση ατόμων και οργανισμών ώστε να επιδιώκουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εστιάζουμε επίσης στον εθελοντισμό, ιδίως στον εθελοντισμό των νέων, καθώς αυτός παρέχει ένα πλαίσιο για μάθηση και πρακτική και έναν πόρο για την υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων μας.

Ο CSDS διαθέτει ένα ισχυρό πρόγραμμα παγκόσμιων ανταλλαγών με πάνω από 400 διεθνείς εθελοντές να συμμετέχουν σε διάφορα έργα στο Βιετνάμ κάθε χρόνο.

https://www.facebook.com/CSDS.VN/

MVIAC WAYWARD

Mexican Association of International Volunteers A.C. - Ο AMVIAC γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2014, με πρωτοβουλία Μεξικανών εθελοντών και επαγγελματιών που ήθελαν να συμμετάσχουν στον μετασχηματισμό της χώρας μέσω της ενσωμάτωσης του Διεθνούς Εθελοντισμού σε έργα που οργανώνονται στο Μεξικό από ενώσεις πολιτών, δημοτικά συμβούλια, κοινότητες και οργανωμένες ομάδες, καθώς και με την αποστολή Μεξικανών σε έργα στο εξωτερικό με την ιδέα ότι με την εμπειρία αυτή μπορούν, επιστρέφοντας στη χώρα, να συμμετέχουν πιο ενεργά στο έργο της κοινότητας.

Η AMVIAC διεξάγει διάφορες δραστηριότητες, όπως θεματικές εκστρατείες, διεθνείς κατασκηνώσεις εργασίας, συνεταιριστικές συναντήσεις, προώθηση του διεθνούς εθελοντισμού μέσω παρουσιάσεων σε πανεπιστήμια και διάφορα ιδρύματα που ωφελούν τις τοπικές κοινότητες και κυρίως τους νέους. Η οργάνωση δίνει πρόσβαση σε ανθρώπους στη διεθνή εθελοντική εμπειρία, ιδίως σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες.