ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΝΕΑ

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2022

Διαδικτυακό μάθημα κατάρτισης 

Ημερομηνίες: 2,3,9,10 Οκτωβρίου 2022

Συμμετέχοντες: 5 εργαζόμενοι στο τομέα της νεολαίας 18 χρονών και άνω ανά οργανισμό-εταίρο

Εκπαιδευτική μεθοδολογία: Μη τυπική εκπαίδευση και ETS

Ημερήσια διάταξη:

- Δραστηριότητες σπασίματος πάγου και οικοδόμησης ομάδας για τη δημιουργία των βάσεων της μαθησιακής διαδικασίας.

- Εισαγωγή των συμμετεχόντων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι με νοητική αναπηρία στις χώρες εταίρους και σε παγκόσμιο επίπεδο.

- Εισαγωγή των συμμετεχόντων στο ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της προσωπικής ανάπτυξης των νέων με νοητική αναπηρία.

- Θεωρητική εισαγωγή των συμμετεχόντων στη μεθοδολογία ETS και στις διαφορές και τις ομοιότητές της με τον αθλητισμό και τη μη τυπική εκπαίδευση.

- Παρουσίαση καλών πρακτικών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των νέων με νοητική αναπηρία μέσω του ETS.

- Εντοπισμός των κενών στην υπάρχουσα προσφορά.

- Ανάλυση SWOT και προσδιορισμός των σημαντικότερων στοιχείων μιας θετικής προσέγγισης του ETS.

- Θεωρητική συνεδρία και προσομοίωση του ρόλου των εκπαιδευτών σε προγράμματα ETS που αφορούν νέους με νοητική αναπηρία.

- Εργαστήρια ETS για την αναπηρία.

- Δημιουργία εργαλείων ETS για την εφαρμογή σε φάση τοπικών εργασιών.

- Φάση σχεδιασμού των τοπικών εργασιών.

Έκθεση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε διαδικτυακά κατά τη διάρκεια 2 Σαββατοκύριακων ( 2, 3, 9 και 10 Οκτωβρίου) από τις 3 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ.. Αποφασίσαμε τις ημερομηνίες και τις ώρες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά ώρας μεταξύ των χωρών εταίρων, ιδίως μεταξύ Μεξικού και Βιετνάμ.

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 35 συμμετέχοντες από οργανισμούς-εταίρους που προέρχονταν από τον τομέα της ΕΑΕ και είχαν διαφορετικό υπόβαθρο.

Η εκπαίδευση υποτίθεται ότι θα γινόταν επιτόπου στο Βιετνάμ. Ωστόσο, λόγω των περιορισμών του Covid-19, οι εταίροι συμφώνησαν να την υλοποιήσουν διαδικτυακά. Η αλλαγή αυτή μας επέβαλε να προσαρμόσουμε τη μορφή της κατάρτισης στην online υλοποίηση, δεδομένου ότι το κύριο θέμα και οι δραστηριότητες αφορούσαν την εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού. 

Σεμινάριο wayward στο Μεξικό

Σεμινάριο στο Μεξικό (Mexico City, Cuautla)

Ημερομηνίες: 16-20 Μαΐου 2022

Συμμετέχοντες: Εργαζόμενοι στον τομέα νεολαίας που έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου (5 εργαζόμενοι στον τομέα νεολαίας ηλικίας 18+ ανά χώρα εταίρο)

Ημερήσια διάταξη:

- Παρουσιάσεις των συμμετεχόντων: Παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στη φάση των τοπικών δράσεων.

- Ανάλυση της επιτυχίας, της ανεπάρκειας, των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στις χώρες εταίρους.

- Παρουσίαση των συνεισφορών των εθνικών ομάδων στο εγχειρίδιο και την ανάλυση.

- Δημιουργία συνεργειών μεταξύ γεωγραφικού πλαισίου: Οδηγίες για τη γενική εφαρμογή της μεθοδολογίας του εγχειριδίου.

- Θεωρητική συνεδρία: Ψηφιακή μάθηση και σχεδιασμός ιστοσελίδων (βασικά)

- Ομάδες ιδεών: Εγχειρίδιο

- Παραγωγή προσχεδίου του εγχειριδίου

- Ομάδες ιδεών: Διαδικτυακή πλατφόρμα. 

 

Τοπικά εργαστήρια


Local Workshops Implemented  in Greece


Τοπικά εργαστήρια στην Ιταλία


Τοπικά εργαστήρια στη Βουλγαρία


Τοπικά εργαστήρια στο Μεξικό

 

 

Τοπικά εργαστήρια στην Ιρλανδία

 

 

Τοπικά εργαστήρια στο Βιετνάμ

Ενημερωτικά δελτία